Člani seminarja*

Janez Bernik
Janko Bračič
Anton Cedilnik
Gregor Cigler
Jaka Cimprič
Karin Cvetko
Mirko Dobovišek
Gregor Dolinar
Oliver Dragičević
Barbara Drinovec-Drnovšek
Roman Drnovšek
Milan Hladnik
Jure Kališnik
Marko Kandič
Iztok Kavkler
Alenka Kavkler
Igor Klep
Damjana Kokol-Bukovšek
Matej Kolar
Matjaž Konvalinka
Tomaž Kosem
Tomaž Košir
Edvard Kramar
Marjeta Kramar
Bojan Kuzma
Boštjan Kuzman
Peter Legiša
Gorazd Lešnjak
Bojan Magajna
Blaž Mojškerc
Nika Novak
Matjaž Omladič
Marko Orel
Aljoša Peperko
Urban Perko
Tatjana Petek
Sonja Ratej
Peter Šemrl
Klemen Šivic
Damjan Škulj
Helena Šmigoc
Aleksej Turnšek
Bojana Zalar
Aleš Založnik

*za člana se šteje vsakdo, ki prejema sporočila o predavanjih na seminarju